Łódź 01.08.2019

Zapytanie o cenę

01/08/2019/RS/DszA

Postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz zapisami umowy o dofinansowanie,  Restan Łukasz Stańczyk jako Wnioskodawca w projekcie prowadzi procedurę rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej prac adaptacyjno–budowlanych przeprowadzonych na potrzeby uczestników projektu – dzieci chodzących do przedszkola Akademia Malucha w projekcie „ Dobry start z Akademią Malucha.”

Restan Łukasz Stańczyk, ul. Wschodnia 47/3 65, 90-272 Łódź, zwraca się o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej prac adaptacyjno–budowlanych przeprowadzonych na potrzeby uczestników projektu – dzieci chodzących do przedszkola Akademia Malucha – zgodnie z poniższym opisem:

Zakup 3 umywalek wraz z podłączeniami, 3 sedesów przystosowanych dla małych dzieci wraz z podłączeniami (zabudowa Geberit), Zakup glazury (20×40 cm) 42 m2 w kilku podstawowych kolorach (zielony, niebieski, żółty, biały, szary, czerwony) i terakoty 12 m2 gres w kolorze szarym, zakup płyt kartonowo gipsowych, gładzi, siatek, narożników do wykończenia uszkodzonych ścianek.

Wykonanie prac budowlanych: wyburzanie ścianek z cegły o powierzchni 28 m2, wykonanie podciągu stalowego wys. 3 m łączna długość 5,5 m, wykonanie wylewki na podłodze 28 m2, podniesienie sufitów podwieszanych na  wys. 3 m na powierzchni 28 m2, wyrównanie ścian  65m2, wykończenie – narożniki, listwy przypodłogowe 65 mb, położenie glazury 42 m2, położenie terakoty 12 m2, montaż ościeżnicy, malowanie trzykrotne ścian i sufitów – łącznie 140 m2, montaż 3 sedesów z zabudową typu Geberit, montaż 3 umywalek z bateriami, wykonanie 3 boksów sanitarnych, wykonanie instalacji wod-kan w łazience przedszkolnej dla 3 umywalek, 3 sedesów, brodzika oraz wykonanie dopływu i zamontowanie kranu na cele gospodarcze (sprzątanie), wykonanie instalacji elektrycznej (gniazdka i oświetlenie) w łazience i nowej Sali przedszkolnej – łącznie 5 gniazdek, 3 włączniki, 9 punktów świetlnych w łazience i 6 w sali.

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i komfortu przebywających w placówce dzieci prace wyburzeniowe i wymagające wykorzystania głośnych maszyn są możliwe w soboty i niedziele, dni wolne od pracy przedszkola tj. 15-16 sierpnia oraz w godzinach 1700 – 2200. Prace wykończeniowe są możliwe do wykonania w godzinach pracy placówki tj. 700-1700

Całość prac musi być ukończona na dzień 01 września 2019 w miejscu przedszkola Akademia Malucha – ul: Legionów 19/21 Łódź.

 1. Wykonawca/osoba wykonująca powinna wykazać zgodność przedmiotu działalności z wykonywaną usługą.
 2. Proponowana cena powinna być wyrażona w Polskich Złotych i dotyczyć ceny brutto za całość zamówienia.
 3. Informację o cenie wraz z ofertą należy składać do 08.08.2019
 4. Kontakt:
  Restan Łukasz Stańczyk
  ul. Wschodnia 47/3
  90-272 Łódź
  osoba do kontaktu: Anna Gładyszewska

Do pobrania: Formularz z informacją o cenie (PDF 276KB)